សាខាទី១: ផ្សាទំនើបសុវណ្ណា ជាន់ផ្ទាល់ដី, ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ភ្នំពេញ
សាខាទី២: ផ្ទះលេខ៤៥ (បុរីពិភពថ្មី) ផ្លូវជាតិលេខ២១ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល

សាខាទី៣: ផ្សាទំនើប រតនា​ ផ្លាហ្សា ជាន់ផ្ទាល់ដី, ផ្លូវ២០០៤ សង្កាត់ទឹកថ្លា ភ្នំពេញ
សាខាទី៤: ស្ថិតក្នុងហាង មីហ្សុន កាហ្វេ ផ្លូវជាតិលេខ៧ថ្មី ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម